Nawigacja

Aktualności
Dofinansowanie na ekspertyzy i badania w piwnicy trzebiatowskiego Pałacu.

Trzebiatowski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 20 000,00zł na przeprowadzenie ekspertyz i badań w piwnicy Pałacu w Trzebiatowie. Planowane badania architektoniczne wnętrza piwnicy pod skrzydłem północnym, konieczne są do rozpoznania zabytkowej struktury części podziemnej obiektu i prowadzić będą do poznania i wyodrębnienia najstarszej, XIII – wiecznej struktury budynku. Pozwolą również na ewentualną, późniejszą, ekspozycję najstarszej części obiektu w ramach przygotowywanego projektu adaptacji piwnicy na cele wystawowo – kulturalne. Dzięki badaniom rozpoznane zostaną poszczególne etapy historii budowlanej zabytku i rozpoznane jego pierwotne formy, struktury, a także kolejne przekształcenia. Całkowity koszt zadania to kwota 35 000,00zł, a ramach prowadzonych ekspertyz i badań wykonane zostanie m.in:
– studium historyczne Pałacu w Trzebiatowie, ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń skrzydła północnego, zawierającego w piwnicy relikty najwcześniejszej siedziby książęcej z pierwszej połowy XIII wieku.
– rozpoznanie i wyodrębnienie najstarszej, XIII – wiecznej struktury budynku oraz analiza dotychczasowej dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej pałacu,
– projekt koncepcyjny ponownego udostępnienia wnętrz piwnic skrzydła północnego pałacu w Trzebiatowie wraz koncepcją aranżacji wnętrz wystawowych.
– ocena techniczna zawilgocenia ścian pomieszczeń piwnicy.

mg