Nawigacja

Aktualności
Dofinansowanie dla Trzebiatowskiego Towarzystwa Kultury.

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury w roku 2019 aplikowało o środki finansowe na działania związane z historią, kulturą i tradycjami naszego regionu. Pozyskaliśmy  dofinansowanie na cztery zadania, które realizowane będą przez członków stowarzyszenia a skierowane są m.in. dla mieszkańców Gminy Trzebiatów.

TRZEBIATÓW WIELOKULTUROWY  – popularyzacja kultury i tradycji  wśród mieszkańców Powiatu Gryfickiego oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat historii, tradycji i kultury mniejszości narodowych –  dofinansowanie w kwocie 9 000,00zł  ze środków Powiatu Gryfickiego.

–  ŚLADAMI NORBERTANÓW – wypromowanie słabo rozpoznanego i niedostrzeganego dotąd dziedzictwa norbertańskiego, a w szczególności cennych zabytków jakimi są ponorbertańskie kościoły. Propagowanie wiedzy na temat dziedzictwa historyczno –  kulturowego Pomorza, w tym  o znaczącej postaci jaką była księżna Anastazja, fundatorka klasztoru oraz o zachowanych reliktach siedziby wdowiej księżnej Anastazji – znajdujących się w podziemiach Trzebiatowskiego pałacu (pod skrzydłem północnym) – dofinansowanie w kwocie 10 000,00zł ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

WOKÓŁ PLACU I PAŁACU – integracja mieszkańców wokół działań i inicjatyw kulturalnych w Gminie Trzebiatów. Zadanie zintegruje społeczność lokalną: rodziców z dziećmi, młodzież do odnowienia urządzeń i ławek na placu zabaw wraz z wykonaniem gabloty informacyjnej przy Pałacu – miejscu działań kulturalnych, spotkań mieszkańców.

Istniejący plac jest zniszczony: uszkodzone są elementy huśtawek i zjeżdżalni, ławki wymagają odmalowania – dofinansowanie w kwocie 4000,00zł w ramachSpołecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”

SEMINARIUM NAUKOWE „TRZEBIATÓW – SPOTKANIA POMORSKIE” – popularyzowanie wiedzy związanej z historią, kulturą i sztuką Pomorza w jego historycznych granicach na przestrzeni dziejów (od wczesnego średniowiecza do współczesności), a także odkrywanie nieznanych lub mało znanych dotychczas tematów wartościowych dla promocji dziedzictwa kulturowego województwa zachodniopomorskiego –  dofinansowanie w kwocie 7 000,00zł ze środków  Województwa Zachodniopomorskiego.