Nawigacja

Aktualności
„Chąśba” dzieciom

W ramach uzależniania ….od kultury odbywa się kolejny cykl zajęć, tym razem są to zabawy historyczne prowadzone przez „Stowarzyszenie Historyczny Trzebiatów- Chąśba”. W dniach 28 lipca- 1sierpnia dzieci pod opieką Czesławy Wysokińskiej nauczą się tańca wczesnośredniowiecznego, przygotują stroje.Finałem będzie udział dzieci w korowodzie spod Baszty Kaszanej pod Pałac i występ podczas „Trzebiatowskiego Święta Kaszy”.
Trzebiatowski Ośrodek Kultury realizując projekt profilaktyczny „ARTrzebiatów- uzależnieni od kultury” pragnie dostarczyć dzieciom i młodzieży wielu pomysłów, zachęcić do aktywnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu.