Nawigacja

Aktualności
ARTrzebiatów- uzależnieni od kultury!

W Trzebiatowskim Ośrodku Kultury gwarno i wesoło. Ruszyła kolejna edycja  projektu wakacyjnego „ARTrzebiatów- uzależnieni od kultury”, który otrzymał dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, skierowanego do dzieci i młodzieży z Gminy Trzebiatów.  Wpisując się w zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zakładamy realizację programu, w ramach którego realizowane będą działania  promujące zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży, poprzez ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego podczas wakacji, wykorzystania własnego potencjału do rozwijania zainteresowań.
„ARTrzebiatów – Uzależnieni od kultury” został zainicjowany w roku 2013 i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z naszej gminy. Tegoroczna edycja realizowana będzie w miesiącach lipiec – sierpień-wrzesień  i będą to dwa bloki w terminach 9-19 lipca 2018 r.(Wakacje z KLANZĄ)  i 28 sierpnia- 3 września 2019r.(warsztaty teatralne).

  Kolejny raz w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury pojawili się białostoccy animatorzy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Małgorzata Borowska i Małgorzata Joanna Borowska, by poprowadzić zajęcia dla dzieci w ramach „Wakacji w Pałacu”.
Spotkania z pedagogiką zabawy zakładają to, aby dzieci poznały siebie bliżej, integrowały się, wzmacniały więzi, kreatywnie pracowały. Ważne jest nawiązanie kontaktu prowadzącego z grupą i w grupie pomiędzy uczestnikami z wykorzystaniem zabaw integracyjnych, dbałość o dobrą atmosferę – życzliwości, otwartości, akceptacji i szacunku dla każdego uczestnika spotkania. Na początku wspólnie  ustalane są zasady zapewniające poczucie bezpieczeństwa, powstaje swoisty kontrakt zobowiązujący do wzajemnego szacunku, pomocy i dobrych relacji. Poprzez twórcze działania, w radosnej atmosferze dzieci poszukują sposobów na organizowanie sobie wolnego czasu w produktywny i twórczy sposób. Dobra zabawa jest nie tylko  receptą na nudę, ale również oderwaniem się od codziennych problemów. Projekt zawiera zarówno elementy edukacyjne, jak i rozwojowe, a także wspiera dziecięce pasje i talenty. Animatorzy wykorzystują metody takie jak: burza mózgów, taniec integracyjny, twórcze zabawy plastyczne, twórcze zabawy muzyczne, działania ekologiczne, gry planszowe, krzyżówki, elementy socjoterapii.