Nawigacja

Aktualności
ARTrzebiatów- uzależnieni od kultury.

Pierwszy cykl zajęć w ramach zadnia ARTrzebiatów – uzależnieni od kultury dofinansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 za nami. W ramach spotkań promujemy zdrowy styl życia i propagujemy alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Celem podejmowanych w ramach projektu działań jest wskazanie aktywnych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego podczas wakacji oraz wykorzystanie ich do różnorodnych działań. Podczas zajęć artystycznych uczestnicy pod kierunkiem p. Renaty Jankowskiej wyplatali ozdobne lampiony ze sznurka splotem makramowym, następnie tworzyli łapacze snów oraz pióropusze ozdabiając je tasiemkami, koralikami, piórkami, a także biżuterię. Działaniom artystycznym towarzyszyły również zajęcia edukacyjne z elementami profilaktyki uniwersalnej. Rozmawialiśmy o emocjach zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych. Skupiliśmy się również na sytuacjach, które wywołują złość i agresję. Wykonywane podczas zajęć ćwiczenia pozwoliły na ukazanie w jaki sposób możemy przezwyciężyć złość i agresję, opanować swoje emocje i wykorzystać swoje pozytywne strony, swoje zdolności, zamiłowania i hobby.