Nawigacja

Aktualności
ARTrzebiatów-UZALEŻNIAMY …OD KULTURY!

Wakacje w Pałacu, tutaj nie ma nudy!

Ruszyła kolejna edycja  projektu wakacyjnego „ARTrzebiatów- uzależnieni od kultury”, który otrzymał dofinansowanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiatowie, skierowanego do dzieci i młodzieży z Gminy Trzebiatów.  Wpisując się w zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zakładamy realizację programu, w ramach którego realizowane będą działania  promujące zdrowy styl życia i zapewnienie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.  „ARTrzebiatów – Uzależnieni od kultury” został zainicjowany w roku 2013 i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z naszej gminy. Tegoroczna edycja realizowana będzie w miesiącach lipiec – sierpień i będą to dwa bloki w terminach 10-20 lipca 2018 r. i 13-17 sierpnia 2018r.
 
Kolejny raz w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury pojawili się białostoccy animatorzy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Małgorzata Borowska i Małgorzata Joanna Borowska, by poprowadzić zajęcia dla dzieci w ramach „Wakacji w Pałacu”. Spotkania z pedagogiką zabawy zakładają to, aby dzieci poznały siebie bliżej, integrowały się, wzmacniały więzi, kreatywnie pracowały. Na początku wspólnie  ustalane są zasady zapewniające poczucie bezpieczeństwa, powstaje swoisty kontrakt zobowiązujący do wzajemnego szacunku, pomocy i dobrych relacji.
 Poprzez twórcze działania dzieci poszukują sposobów na organizowanie sobie wolnego czasu w produktywny i twórczy sposób. Dobra zabawa jest nie tylko  receptą na nudę, ale również oderwaniem się od codziennych problemów. Projekt zawiera zarówno elementy edukacyjne, jak i rozwojowe, a także wspiera dziecięce pasje i talenty. Animatorzy wykorzystują metody takie jak: burza mózgów, taniec integracyjny, twórcze zabawy plastyczne, twórcze zabawy muzyczne, działania ekologiczne, gry planszowe, krzyżówki, elementy socjoterapii.
 Zajęcia z KLANZĄ przebiegają pod różnymi hasłami. m.in.: ”Przepis na potwora”, „Ćwierćland”, gdzie wykorzystuje się wiedzę dzieci, pomysły na stworzenie wyobrażonych przez siebie „cosiów”, krain,historyjek. Kreatywne pomysły, komiksy, zabawy integracyjne, tańce, gry i oczywiście kolorowa chusta klanzowska, która stała się już symbolem dobrej zabawy.