Nawigacja

Aktualności
ART-pożegnanie z KLANZĄ

 

Zakończył się cykl zajęć profilaktyczno – edukacyjnych z animatorami KLANZA, którzy poprzez m.in. pedagogikę zabawy dostarczali dzieciom i młodzieży rozmaitych pomysłów, pobudzali do kreatywnych i świadomych działań. Stosowane różne techniki artystyczne z wykorzystaniem zróżnicowanych materiałów plastycznych sprzyjały poszukiwaniu oryginalnych rozwiązań. Powstały piękne prace, które zostały wyeksponowane podczas plenerowej wystawki, na którą dzieci zaprosiły rodziców, dziadków.

Efektem stosowania metod Klanzy jest wzmocnienie potencjału człowieka, wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności, chęć do pozytywnych zmian w rodzinie, środowisku rówieśniczym.

Rodzice podkreślali, jak ciekawe i twórcze dla ich pociech były codzienne spotkania w Pałacu. Wyrażali się z uznaniem dla pracy animatorów, cieszyli się z nowych doświadczeń jakie zdobyły dzieci podczas tego cyklu zajęć: „Super, super, super”,” Zajęcia sprzyjające kreatywnemu myśleniu”, „Pełno nowych pomysłów, zaangażowanie, wyciszenie”, „Fajna praca w grupie”– to tylko kilka opinii o pracy wszystkich osób zaangażowanych w „ARTrzebiatów- uzależnieni od kultury”.

Projekt trwa, już dziś zapraszamy na zajęcia sierpniowe:historyczne, taneczne i teatralne.

ARTrzebiatów – UZALEŻNIENI OD KUL TURY – II edycja otrzymał dofinansowanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiatowie.