Nawigacja

Aktualności
40 lat sportowych sukcesów

21 października w Galerii ,,Feininger” Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy ,,40-lecie sportowej pasji Bogusława Barańskiego”. Licznie przybyli znajomi, przyjaciele, rodzina oraz mieszkańcy miasta mieli możliwość zapoznania się z osiągnięciami sportowymi znanego w mieście pedagoga, trenera lekkoatletyki, ale przede wszystkim sportowca.

Bogusław Barański urodził się 14 marca 1958 r. w Trzebiatowie. Tu ukończył szkołę podstawową, Zasadniczą Szkołę Zawodową i Technikum Mechaniczne. Karierę sportową rozpoczął grając w piłkę nożną w Klubie Sportowym ,,Rega” oraz biorąc udział w zawodach szkolnych. Po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczął pracę, jako nauczyciel w Technikum Mechanicznym w Trzebiatowie. Od tego czasu zaczął też trenować młodzież w lekkiej atletyce i piłce nożnej. Pod jego opieką uczniowie zaczęli odnosić sukcesy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. W 1993 r. Z inicjatywy Bogusława Barańskiego powstał Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy. W 2005 r. Komitet Krajowy Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach ogłoszonego Międzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego nadał mu tytuł ,,Mistrza sportu, Mistrza życia”. Wielokrotnie zdobywał tytuł mistrza i wicemistrza w biegach, od 2010 r. zwłaszcza w biegach górskich w stylu alpejskim. Na wystawie można zobaczyć zdobyte podczas różnych zawodów trofea: medale, dyplomy, puchary i odznaczenia. Zapraszamy!