Nawigacja

Aktualności
20. rocznica nadania imienia trzebiatowskiej Bibliotece.

Trzebiatowska Biblioteka rozpoczęła działalność 1 maja 1946 roku. Po wielokrotnych przeprowadzkach, a było ich 17,  21 lipca 1989 roku społeczeństwo Trzebiatowa otrzymało nowy obiekt biblioteczny w odrestaurowanym, XVIII-wiecznym pałacu. Bardzo ważnym wydarzeniem było połączenie 1992 roku, uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie, Biblioteki Publicznej z Domem Kultury, tworząc Trzebiatowski Ośrodek Kultury (TOK). W dniu 25 maja 1999 r., w obecności przedstawicieli rodu Czartoryskich z Warszawy: Michała Czartoryskiego i jego siostry Elżbiety Przewłockiej, Bibliotece Publicznej w Trzebiatowie nadano imię Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej. Dnia 28 maja 2004 r. Kapituła ukonstytuowana przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury po raz pierwszy przyznała Statuetkę „Błękitnej Damy”, której wzorem jest patronka naszego Pałacu, „…pełna cnót” Maria z Czartoryskich Wirtemberska. Pierwsze statuetki zaprojektował i wykonał artysta ceramik Franciszek Grabowski z Warniłęgu, a obecnie tworzona jest w Pracowni Ceramiki Unikatowej w Barlineckim Ośrodku Kultury. Jest to nagroda za kreowanie wizerunku trzebiatowskiej kultury, hojność w materialnym jej wspieraniu i wybitne zaangażowanie w życie kulturalne miasta. Dotychczasowymi laureatami są: Sławomir Ruszkowski, ks. Kanonik Henryk Cudak, Pastor Hans Udo Vogler, Monika Szwaja, Tadeusz Żukowski, Bogdan Twardochleb, Jan Handor, firma Technic Industry, firma POOL-SPA, Ludwika Toporowska, dr Janina Kochanowska, redakcja Radia Koszalin SA, TELSAT Gryfice, Amadora Sp. z o.o. „Intermarche” w Trzebiatowie, Nev Gmina Trzebiatowska-Tadeusz Rak, „Gryfickie Echa”- Krzysztof Wilczyński, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie, Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie, Publiczne Gimnazjum, Przedszkole w Trzebiatowie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie, Salomea Barwikowska, Renata Garbacz GARBI COMPUTERS, Jacek Handor , Stadnina Koni w Nowielicach, Maria Akida.

   W dniu 30 maja zaprosiliśmy mieszkańców miasta i okolic na jubileuszowe spotkanie. Naszych gości powitał „Trzebiatowskim tangiem” chór „Cantare”, dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury Renata Teresa Korek i prowadząca spotkanie Anna Rzepecka, które opowiedziały o historii Biblioteki. W niezwykle ciekawej prezentacji pt.: ”Marynka prywatnie”, dr Janina Kochanowska ukazała nieco inaczej postać znanej wszystkim Marii.

Podczas uroczystości mieliśmy przyjemność wręczyć Statuetki kolejnym osobom i instytucjom, które od lat bardzo aktywnie i owocnie współpracują z Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury. Są to: Burmistrz Trzebiatowa Józef Domański, Kazimiera Galewska, Halina Kubiak, Marianna Kowal, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie, Firma BURCO, Jadwiga Drożdżowska.
Wszystkim Laureatom gratulujemy!

Rozstrzygnięto konkurs ogłoszony przez bibliotekę – na sleeveface, czyli fotografię przedstawiającą osobę , z zasłoniętą częścią twarzy lub ciała przez okładkę książki, w efekcie czego powstaje kreatywne, często zabawne złudzenie połączenia czytelnika z graficznym motywem książki. Nagrody otrzymali: Dominika Bednarek ZSP Trzebiatów ,Wojciech Domagała (Kielce), Aleksander Rzepecki –Przedszkole Trzebiatów.

Niezwykle pięknie zaprezentowały się w części muzycznej: Wiktoria Kopaczewska i Urszula Zielińska z zespołu „Bursztynki” kierowanego przez Aleksandra Bogdanowa oraz zespół „Forte” działający w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie pod kierunkiem Andrzeja Drozdowskiego.