Nawigacja

Aktualności
Muzyczny Kurier w Trzebiatowie!

Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
oraz
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
w Szczecinie
serdecznie zapraszają 5 listopada o g.16.00

do Czytelni Głównej na koncert

,,Muzyczny Kurier 2016”

Wystąpią: Urszula Stawicka – klawesyn oraz Piotr Pałac – gitara,

którzy wykonają arcydzieła muzyki kameralnej z XVIII i XX wieku.

 

Projekt ,,Muzyczny Kurier aktywizacja kulturowa Pomorza Zachodniego” polega na podniesieniu wiedzy o muzyce klasycznej oraz popularyzacji osiągnięć artystycznych Fundacji Akademia Muzyki Dawnej. Działanie zostało rozpoczęte w 2014 r. i zakłada rozbudzenie tożsamości kulturowej opartej na wiedzy historycznej i muzycznej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Na trzecią edycję składa się cykl 3 koncertów-prelekcji, połączonych z warsztatami dziennikarskimi oraz spotkaniami z artystami.

W ramach warsztatów odbywają się zajęcia z dziennikarzami, muzykologami oraz krytykami muzycznymi, zakończone przygotowaniem publikacji w 3 kategoriach: relacja, wywiad, recenzja. Efektem trwałym projektu są publikacje tekstów przygotowanych podczas warsztatów i umieszczonych na łamach lokalnych gazet oraz portali internetowych.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem Muzycznego Kuriera jest Fundacji Akademia Muzyki Dawnej. Wykonawcami koncertów są artyści działający pod skrzydłami FAMD: Szczecin Vocal Project, zespół Consortium Sedinum oraz Orkiestra Famd.pl.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja Kulturalna 2016. Patronat prasowy nad projektem objęła redakcja Kuriera Szczecińskiego.

Ostatnia edycja Muzycznego Kuriera 2016 (po realizacji programu Szczecinie i Gryfinie) odbędzie się w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury w dniach 4-5 listopada.  Będzie to wyjątkowa okazja dla uczestników projektu do poznania z bliska pracy dziennikarskiej oraz obcowania z muzyką na najwyższym poziomie. Warsztaty poprowadzą Piotr Żak oraz Paweł Osuchowski, wykonawcami koncertu będą: gitarzysta Piotr Pałac oraz klawesynistka Urszula Stawicka, w programie arcydzieła muzyki kameralnej XVIII i XX wieku. Udział młodzieży w warsztatach i wstęp na koncert bezpłatny.

            Zapraszamy!