Nawigacja

Aktualności
15. letnia Jubilatka

W dniu 25 maja 1999 r., w obecności przedstawicieli rodu Czartoryskich z Warszawy : Michała Czartoryskiego i jego siostry Elżbiety Przewłockiej, Bibliotece Publicznej w Trzebiatowie nadano imię Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej. Postanowiliśmy uczcić tę rocznicę. W dniu 28 maja zaprosiliśmy mieszkańców miasta i okolic na jubileuszowe spotkanie. Przygotowaliśmy bogaty i interesujący program. Naszych gości powitał zespół kameralny „Triada” z Koszalina wprowadzając – na przekór bardzo wietrznej pogodzie – pogodny, wiosenny nastrój. Następnie ogłosiliśmy wyniki konkursu literackiego pt. „Pałacowe przygody księżniczki Marynki”. Jego celem było przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetki Patronki Biblioteki, zachęcenie do poznania historii trzebiatowskiego Pałacu i regionu, a także pobudzenie twórczej wyobraźni sprzyjającej rozwojowi uzdolnień literackich. Jury w składzie : Salomea Barwikowska, Anna Rzepecka i Patrycja Oświęcimska oceniło 20 prac konkursowych. W kategorii szkół podstawowych – I miejsce zajęły Joanna Szmelter (Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie) i Wiktoria Ronkowska (Szkoła Podstawowa w Wyszoborze), II miejsce przypadło Martynie Jaroni (Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie), wyróżniono prace Julii Słowińskiej (Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach) i Martyny Szekieta (Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebiatowie). W kategorii gimnazjum – I miejsce przyznano pracy Wiktorii Szczęsnej (Gimnazjum nr 3 w Gryficach), II miejsce przypadło Jutrzence Cirockiej (Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie), natomiast wyróżnienie otrzymała Kora Adamska (Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie). Laureatki otrzymały nagrody książkowe oraz zaprezentowały swoje prace czytając wybrany fragment. W dalszej kolejności jubileuszowego spotkania licznie zgromadzona publiczność poznała współpracę trzebiatowskiej Biblioteki z Lwowską Obwodową Biblioteką dla Dzieci. Jej konsekwencją był udział naszych czytelników i uczniów z Punktu Nauczania Języka Ukraińskiego w Trzebiatowie w Międzynarodowym Konkursie on- Line „Co wiesz o wielkim ukraińskim poeci?” ogłoszonym przez tą Bibliotekę w związku z 200. rocznicą urodzin Tarasa Szewczenki. Z satysfakcją informujemy, że wśród laureatów znaleźli się Trzebiatowianie : w kat. kl. V-VI – III miejsce zajął Paweł Klimowski (SP nr 1 w Trzebiatowie) ; w kat. gimnazjum – II miejsce przyznano Agnieszce Pruchnickiej (Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie), a III miejsce – Natalii Witkowskiej (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie) ; w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – I miejsce zajęła Izabela Kordowska (Zespół Szkół WZDZ w Szczecinie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzebiatowie). Upominki dla laureatów, które dotarły do nas ze Lwowa wręczyła Pani Dyrektor Renata Teresa Korek oraz Pan Bogdan Patra, ze Związku Ukraińców w Polsce-Koło w Trzebiatowie.

Biblioteka żyje, jeśli są w niej ludzie i to nie tylko po jednej stronie biurka czy lady bibliotecznej. Są to nasi aktywni, wierni od lat , czytelnicy. Piętnastolecie nadania imienia Bibliotece było okazją do uhonorowania wyróżniających się czytelników – zostali oni wpisani do Złotej Księgi oraz otrzymali nagrody książkowe. Oto oni: Wojciech Kuliberda (lat 11), Maksymilian Patoła (lat 12), Julian Patoła (lat 9), Adrianna Mele (lat 16), Malwina Mele (lat 11), Joanna Szmelter (lat 11); w kategorii „dorośli” : Bronisława Franosik i Małgorzata Kuckiel. W tym miejscu należy w sposób szczególny wyróżnić aktywne czytelniczki, które przyjechały na uroczystość jubileuszową z Gołańczy Pomorskiej – od wielu lat korzystają z księgozbioru tamtejszej filii bibliotecznej. Oto one: Teresa Jastrzębska, Maria Kubiak, Krystyna Adamowicz i Kazimiera Patra. Chcielibyśmy również wspomnieć o czytelniczkach, które od kilkudziesięciu lat odwiedzały naszą bibliotekę : Pani Joannie Waliszce i Pani Urszuli Sychulec – dziś to my odwiedzamy je w ich domach w ramach akcji z „Książką na telefon”.

Dnia 28 maja 2004 r. Kapituła ukonstytuowana przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury po raz pierwszy przyznała Statuetkę „Błękitnej Damy”, której wzorem jest patronka naszego Pałacu, „…pełna cnót” Maria z Czartoryskich Wirtemberska. Statuetkę przyznajemy osobistościom i instytucjom zaangażowanym w sposób wybitny w życie kulturalne miasta Trzebiatowa. Dokładnie dziesięć lat później mieliśmy przyjemność wręczyć Statuetkę kolejnym instytucjom, które od lat bardzo aktywnie i owocnie współpracują z Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury. Są to : Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Trzebiatowie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Trzebiatowie, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie, Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie, Publiczne Przedszkole w Trzebiatowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta, Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie. Statuetki „Błękitnej Damy” odebrali dyrektorzy wymienionych instytucji.

W drugiej części spotkania jubileuszowego wystąpił zespół kameralny „Triada” z Koszalina w składzie : Joanna Antolak-Bielak (flet), Iwona Przybysławska (obój), Anna Kabacińska (gitara klasyczna) – w koncercie „Od klasyki do rozrywki”.