Nawigacja

Aktualności
126 tysięcy dla TOK-u!

Trzebiatowski Ośrodek Kultury od wielu lat pozyskuje środki finansowe na działalność kulturalno – edukacyjną, w roku 2014 była to kwota 126.346,35 zł. Otrzymane w ramach różnorodnych projektów, zadań i operacji fundusze pozwalają znacząco wzbogacić ofertę ośrodka o nowe propozycje, podnieść poziom realizowanych działań, a także zadbać o nowoczesne wyposażenie i odpowiednie utrzymanie obiektu. Dzięki temu wielopłaszczyznowa działalność TOK-u może być skierowana do szerokiej grupy odbiorców, zarówno mieszkańców miasta i regionu, jak i turystów, czy też partnerów z Niemiec.

Pozyskane środki finansowe w roku 2014:

1. Fundacja Orange – zapewnienie dostępu łączy internetowych w bibliotece – 2.597,35zł

2. Biblioteka Narodowa w Warszawie – zakup nowości wydawniczych do biblioteki – 8.485,00zł

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – operacja Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego – zakup wyposażenia do muzeum pałacowego – 29.264,00zł

4. Województwo Zachodniopomorskie:

– zakup nagród w konkursie KASZANE PRZYSMAKI – 2.000,00zł

– realizacja zadania Odtworzenie historycznej stolarki okiennej w elewacji północnej zamku – 40.000,00zł

5. Lokalna Grupa Działania Gryflandia:

– Trzebiatowskie Święto Kaszy – 2.500,00zł

– Noc w Muzeum – 1.000,00zł

– Dożynki – 6.500,00zł

6. Powiat Gryficki:

– Festiwal Muzyki Morskiej SŁONA WODA – 12.000,00zł

– SĄSIADY- Trzebiatowskie Spotkania Kultur – 500,00zł

– Dziecięco – Młodzieżowy Festiwal Piosenki „O Bursztynową Nutkę” – 500,00zł

– Czytające Podwórka – 3.000,00zł

– Wydanie i promocja publikacji „Trzebiatów – spotkania pomorskie” – 12.000,00zł

7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zadanie ARTrzebiatów – uzależnieni od kultury – 6.000,00zł.

Ponadto Trzebiatowski Ośrodek Kultury złożył wniosek w ramach PROW na WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ ŚWIETLICY W TRZEBIATOWSKIM OŚRODKU KULTURY ( koszt operacji 35 839,85zł), przybliżony termin rozpatrzenia grudzień br.